Ångerrätt/öppet köp

Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från den dag du tagit emot varorna. Om kunden, efter överenskommelse med Renenerg, returnerar hela eller delar av leveransen, betalar Renenerg tillbaka det pris kunden betalt, exklusive frakt och eventuella hanteringskostnader.

En förutsättning för detta är att originalförpackningen saknar synliga skador, repor eller slitage. Produkter, som monterats och tagits i drift, återtas inte av ovan nämnda anledning.

Klagomål

Har Renenerg levererat fel antal eller fel vara är vi angelägna att du meddelar oss detta inom 14 dagar så att vi kan rätta till felet. Felaktiga varor måste returneras i originalförpackning och vara utan skador.

Garanti

Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på våra produkter om inget annat anges. Funktionsgaranti innebär att om produkten hanteras enligt anvisning och inte skadats av yttre påverkan (t.ex. yttre kraft eller flygande föremål) och inte ger minst 80 % av den energi solpanelen gav när den var ny kan kunden utan kostnad få panelen utbytt. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fel i material eller utförande. Vid eventuella tvister hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämndens beslut.