Integritetspolicy

Vi samlar in uppgifter från och om dig när du registrerar dig på vår webbplats, gör en beställning, prenumererar på vårt nyhetsbrev, fyller i ett formulär eller skickar oss information på annat sätt. När du använder webbplatsen kan vi också automatiskt hämta information om din dator, dina besök och din användning av webbplatsen.

Innan du lämnar uppgifter om en annan person till oss måste du skaffa denna persons medgivande både till överlämnandet och behandlingen av personuppgifterna enligt villkoren i integritetspolicyn.


Vi vidtar alla rimliga tekniska och administrativa åtgärder för att hindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter. Vi har infört en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när du gör en beställning eller skriver in, skickar in eller kopplar upp dig till din personliga information.

Vi använder oss av en säker server. Alla känsliga uppgifter (t.ex. kreditkortsuppgifter) skickas med SSL-teknik (Secure Socket Layer) och krypteras i databasen hos leverantören av vår betalningsgateway. Där är uppgifterna bara tillgängliga för personer som har särskild behörighet till systemen och är bundna av tystnadsplikt.

Din kreditkortsinformation lagras inte på våra servrar efter transaktionen. Leverantören av vår betalningsgateway kan dock för vår räkning lagra de uppgifter som är nödvändiga för att processa betalningar som du gör genom vår webbplats, göra återbetalningar samt hantera klagomål och förfrågningar som gäller betalning och återbetalning.
Vi Använder vi cookies.

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till hårddisken på din dator genom webbläsaren (om du tillåter det) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta upp och komma ihåg viss information.